× UNDER CONSTRUCTION - PLS DO NOT BUY - ORDERS WILL NOT BE HONORED AT THIS TIME - SORRY FOR THE INCOVENIENCE CAUSED

Article Search

 
 

Small Business

This category is for adding articles about small business

ދުޅަހެޔޮ ކާނާ

ނިއުޓްރިޝަނިސްޓުން މީލް ޕްލޭނިން ބެރު ޖަހަން ވަރަށް ލޯބިކުރެ އެވެ. އަހަންނަށް އެނގޭ، އަހަރެންނަކީ އެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު!

އަދި ކުރިން ކެއުން ރޭވުމަކީ ހަގީގީ ދުނިޔޭގައި ދުޅަހެޔޮ ކާނާ ކެއުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އާއިލާގެ ކާނާ ކުރިން ޕްލޭން ކުރުމަކީ އަބަދަކު ހަގީގީ ކަމެއް ނޫނެވެ.


0 comments on this article - view comments
ކުއްލިއަކަށް ޕެޓޫނިއާގަސް މަރުވަނީ ކީއްވެ؟

ޕެޓޫނިޔާހައްދާމީހުން އެންމެހިތްދަތިވާ އެއްކަމަކީ، ރީތިކޮށް ހެދެމުންއައިސް ކުއްލިއަކަށް އެއްވެސް ބައްޔެއްގެ ނިޝާނެއްނުފެނި ގަސްމިލާމޯޅިވެ މަރުވުމެވެ. މިހެންދިމާވަނީ ފަންގަސްގެ ސަބަބުންނާއި، އަދި މާގިނައިން ގަހަށް ފެންދިނުމުގެ ސަބަބުން ގަހުގެ މޫތައް ބަލިވާންފެށުމުންނެވެ.

5 comments on this article - view comments
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)