× UNDER CONSTRUCTION - PLS DO NOT BUY - ORDERS WILL NOT BE HONORED AT THIS TIME - SORRY FOR THE INCOVENIENCE CAUSED

Article Search

 
 

Headlines

މޭވާ ޓުކުރި

ލޯބިވާ މީހުންނަށް ދުޅަހެޔޮ އަދި ވިސްނުންތެރި ހަދިޔާއެއް ހޯދަނީ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެމެންގެ މޭވާ ބާސްކެޓްތަކަށްވުރެ އިތުރަށް ނުބަލާށެވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ބާސްކެޓްތަކުގައި ތާޒާ، މީރު މޭވާތަކުން ފުރިފައި ހުންނައިރު، އެއީ ކޮންމެ މުނާސަބަތަކަށް ވެސް ފުރިހަމަ ހަދިޔާއެކެވެ.


ދުޅަހެޔޮ ކާނާ

ނިއުޓްރިޝަނިސްޓުން މީލް ޕްލޭނިން ބެރު ޖަހަން ވަރަށް ލޯބިކުރެ އެވެ. އަހަންނަށް އެނގޭ، އަހަރެންނަކީ އެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު!

އަދި ކުރިން ކެއުން ރޭވުމަކީ ހަގީގީ ދުނިޔޭގައި ދުޅަހެޔޮ ކާނާ ކެއުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އާއިލާގެ ކާނާ ކުރިން ޕްލޭން ކުރުމަކީ އަބަދަކު ހަގީގީ ކަމެއް ނޫނެވެ.


0 comments on this article - view comments
How To Turn Your Programming Skills Into A Business
Life is insane. It’s constantly been valid, however it feels particularly so now like never before. The current COVID-19 emergency has affected each part of our lives, and the occupation market has been hit particularly hard. In this unusual atmosphere, it’s difficult to tell where to go when you’ve wound up searching for work or expecting to make additional money. The appropriate response? Take a gander at yourself and transform the abilities you as of now have into a business.You have passions and experiences in you already that people will pay for. It’s all about finding them and turning th..
ކުއްލިއަކަށް ޕެޓޫނިއާގަސް މަރުވަނީ ކީއްވެ؟

ޕެޓޫނިޔާހައްދާމީހުން އެންމެހިތްދަތިވާ އެއްކަމަކީ، ރީތިކޮށް ހެދެމުންއައިސް ކުއްލިއަކަށް އެއްވެސް ބައްޔެއްގެ ނިޝާނެއްނުފެނި ގަސްމިލާމޯޅިވެ މަރުވުމެވެ. މިހެންދިމާވަނީ ފަންގަސްގެ ސަބަބުންނާއި، އަދި މާގިނައިން ގަހަށް ފެންދިނުމުގެ ސަބަބުން ގަހުގެ މޫތައް ބަލިވާންފެށުމުންނެވެ.

5 comments on this article - view comments
ކުޅިބޯކިބަލުގެ އަސްލު ރެސިޕީ

މާލެއާއިރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކުޅިބޯކިބަލުގެ ޙަޤީޤީ އަސްލު ރަހަ، މީހުންގެހަނދާނުން ކެހިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. މާލޭގެ ހޮޓާތަކާއި ކެފޭ ތަކުގައި މިހާރުގިނައިން ހެދިކާ ހަދަން ތިބެނީ ބިދޭސީންނެވެ. މި މީހުން އެމީހުންނަށް ފެންނަގޮތަކަށް ބޯކިބާ ހަދަތެވެ. ދެން ކުރީގެ ރަހަތައް ނުދަންނަ މީހުންނަށް މި އައުބޯކިބާގެ ރަހަ މީރު ވެގެން އުޅެއެވެ. ޙަޤީޤީ ބޯކިބަލުގެ ރެސިޕީ ގެއްލޭންކާރިވެއްޖެއެވެ. ކުރީ ޒަމާނުގައި މައިން އެމީހުންގެ އަންހެން ދަރިންނަށް ރަނގަޅަށްކައްކަން ދަސްކޮށްދެއެވެ. މިޒަމާނުގައި ބައެއް ”ރަނގަޅު“ މައިން، އެކުދިންގެ”ކިޔެވުމަށް އުނދަގޫ ވެދާނެތީ“ އެކުދިން ބަދިގެޔާ ދުރުކޮށްގެން ގެންގުޅެއެވެ

0 comments on this article - view comments
ފިޔާ އިންދާ ހެއްދުން
ތައާރަފް ކާއެއްޗެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ރަހަހެޔޮވަރުކޮށް މީރުކުރުމަށްޓަކައި ފިޔައަކީވެސް ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. ގިނައިން ފިޔާބޭނުންކޮށްއުޅެނީ ލޮނުއެއްޗެތި ހަދާއިރުކަމަށްވިޔަސް ފޮނިއެއްޗެތި ތައްޔާރުކުރުމުގައިވެސް ފިޔާބޭނުންކުރެއެވެ. ބައެއް ރަނގަޅު ކެއްކުންތެރިން އެކިއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ފިޔާގެ ވައްތަރުތަށް ތަފާތެވެ. ހާސަކޮށް އިންޑިޔާ، ސްރީލަންކާފަދަ ގައުމުތަކުގައި ތަފާތު ކާއެއްޗެހިތައްޔާރުކުރާއިރު ބޭނުންކުރާފިޔާގެ ބާވަތް ތަފާތެވެ. މަޝްހޫރު ދިވެހި ކެއުން ތައްޔާރުކުރާއިރު ބަތާއެކު ރޮލާކެއުމަށް އެންމެ ކަމުދާ ފިޔައަކައްވަނީ ރަތް ބޮޑުފިޔައެވެ. އަސާރައެޅުމަށް އެންމެކަމުދަނީ ކ..
0 comments on this article - view comments
ޕަކޯ ރަބާންގެ އޮލިމްޕެއާ

މިލިއަން" އާއި "ލޭޑީ މިލިއަން" އުފައްދާފައިވާ ބްރޭންޑެވެ. ބްލެކް އެކްސްއެސް ފޮ ހިމް އަދި ބްލެކް އެކްސްއެސް ފޮ ހަ އަކީ ވެސް މި ލިސްޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ނަންތަކެވެ. މިއީ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ހިނގާ ސެންޓުގެ ނަންތަކެވެ. އޮލިމްޕެއާ އަކީ މި ހުރިހާ މީރުވަހެއްގެ ތަޖުރިބާތެރެއިން އައި ވަހެކެވެ. މީގައި ހުންނަނީ ހުވަފެނީ ވަހެއް ކަމަށް ބުނާ މީހުން

1 comments on this article - view comments
Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)